Databaser i elektronisk publisering
2009-2010 - IMT4821 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT4501 XML- og web-teknologier

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha forståelse for - og kjennskap til - oppbygging av databasebaserte publiseringssystemer. Studentene skal kunne utvikle og anvende metadata-modeller og standarder for publisering av ulike typer mediedata. Studentene skal kunne utvikle relasjonsdatabaseløsning for håndtering av metadata og skal kunne avgjøre hvorvidt et databaseskjema er normalisert. Videre skal studentene kunne vurdere og analysere ulike løsninger for lagring og gjenfinning av XML-kodet data.

Emnets temaer

  • EER-modellering
  • Relasjonsmodeller
  • Metadata-formater og standarder for publisering
  • Lagring og gjenfinning av XML i databaser
  • Temporale og historiske data
  • Geografiske data og lokasjonsbasert publisering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60%
Vurdering av prosjekt teller 40%

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor sensurerer prosjekter, ekstern og intern sensor sensurerer skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok.

Læremidler

Bøker:

  • Fundamentals of Database Systems, Elmasri & Navathe, 5th Edition, Addison Wesley, 2007

Annet:

  • Utdelt materiell og notater

Erstatter

IMT4491 - Databaser i elektronisk publisering

Supplerende opplysninger

Emnet erstatter halvparten av IMT4491.