Innholdsbasert indeksering og gjenfinning
2009-2010 - IMT4911 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha innsikt i teknologier og problemstillinger knyttet til innholdsbasert indeksering og gjenfinning og skal ha en forståelse for de utfordringer og begrensninger som innholdsbaserte indekserings- og søkesystemer opplever. Studentene skal være i stand til å foreslå og vurdere bruk av alternative innholdsegenskaper i indeksering og gjenfinning av ulike typer medieinnhold (som tekst, bilder, lyd og video). Studentene skal kunne vurdere og sammenlikne alternative innholdsbaserte indekser og metrikker for likhet. Studentene skal også ha erfaring i å planlegge og gjennomføre eksperimenter for å teste og evaluere ulike alternativer for innholdsbasert indeksering og gjenfinning.

Emnets temaer

  • Egenskapsvektorer og likhetsvektorer
  • Innholdsbasert indeksering og gjenfinning av tekst (uttrekk og vekting av termer, vektorromsmodellen, indeksering og gjenfinning av tekst på web)
  • Fargebasert indeksering og gjenfinning av bilder
  • Ikke-fargebasert indeksering og gjenfinning av bilder
  • Innholdsbasert indeksering og gjenfinning av lyd
  • Innholdsbasert indeksering og gjenfinning av video
  • Effektivitet og ytelse i innholdsbasert gjenfinning
  • «Relevance feedback» og spørreutvidelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger, labarbeid og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Eksamen teller 70%. Vurdering av labarbeid (1 rapport) teller 30%. Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer eksamen. Intern sensor sensurerer labrapporter.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok.

Obligatoriske arbeidskrav

Labrapporter må leveres inn fortløpende og senest to uker etter at labarbeidet i følge planen skal finne sted.

Læremidler

Lærebok:

Annet:

  • Forelesningsnotater og utdelt materiale

Erstatter

Deler av 4491 Databaser for elektronisk publisering