Semantisk web
2009-2010 - IMT4931 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT4501 XML og web-teknologier

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å:

 • Forklare/diskutere de generelle prinsippene for den semantiske web og relevante standarder
 • Diskutere alternative formater for metadata representasjon
 • Anvende, konstruere og evaluere ontologier
 • Kunne utnytte og vurdere bruk av semantisk web-konsepter og teknikker i komponering av web-tjenester

Emnets temaer

 • Introduksjon til den semantiske web
 • Semantisk web-innhold
 • Metadata
 • Ontologier: språk, utvikling og vedlikehold
 • Anvendelse av metadata og ontologier
 • Semantisk web-tjenester
 • Semantisk web-standarder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Eksamen teller 60%
 • Prosjekt teller 40%
 • Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer eksamen. Intern sensor sensurerer prosjekt.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordliste.

Obligatoriske arbeidskrav

En foreløpig prosjektrapport skal leveres inn i midten av semesteret og må være godkjent for å kunne levere sluttrapport.

Læremidler

Lærebok:

 • The Semantic Web: Semantics for Data and Services on the Web
  by Vipul Kashyap (Author), Christoph Bussler (Author), Matthew Moran (Author)

  Publisher: Springer; 1 edition (September 25, 2008)
  ISBN-13: 978-3540764519

Annet:

 • Utdelte notater og forskningsartikler