Fordypningsprosjekt
2009-2010 - IMT5251 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT 4421 Vitenskapelige metoder og grunnleggende emner fra første studieår (IMT 4501, 4801, 4811, 4891)

IMT 5261 eller IMT 5271 eller IMT 5281 eller GEO4001

Forventet læringsutbytte

Etter fullendt kurs har studentene opparbeidet seg tilstrekkelig dyp innsikt i en valgt spesialisering til å kunne gjennomføre et FoU-prosjekt i området. Studenten har tilegnet seg erfaring fra gjennomføring av et slikt FoU-prosjekt og i dokumentasjon av resultatene i en vitenskapelig rapport. Studenten har utviklet en positiv holdning til å jobbe på en akademisk og problem-fokusert måte.

Emnets temaer

Tema for fordypningsprosjektet velges i samråd med veileder.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon