Fordypning i elektronisk publisering
2009-2010 - IMT5271 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT4951 Anvendt digital arbeidsflyt

IMT4501 XML- and web-technologier

IMT4821 Databaser i elektronisk publisering

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha innsikt i sentrale forskningsarbeider innen elektronisk publisering.

Emnets temaer

  • Transformasjon og tilpasning av innhold
  • Tilpasning av grafisk formgiving
  • Personalisering
  • Meta-data
  • Terminal- og nettuavhengighet

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Undervisningsmateriale produsert for seminarene gjøres tilgjengelig elektronisk. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Samlet karakter gis etter muntlig utspørring basert på prosjektarbeid og pensumartikler.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon gis

Læremidler

Et utvalg av forskningsartikler blir delt ut ved oppstart av emnet

Erstatter

IMT5211