Matematikk 40
2009-2010 - REA4003 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1042 Matematikk 10
  • REA1051 Matematikk 15
  • REA2002/2022/2032 Matematikk 20

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:

  • Ha kjennskap til og forståelse for de matematiske metodene som ligger til grunn for representasjon og komprimering av digitale mediedata.
  • Kunne anvende de matematiske metodene på forenklede problemstillinger med medieteknisk relevans.
  • Kunne implementere de matematiske metodene i egnede programmeringsspråk.

Emnets temaer

- Lineæralgebra og vektorrom
- Affine koordinater og transformasjoner
- Komplekse tall
- Fourierrekker
- Diskret og kontinuerlig fouriertransform
- DCT (Diskret cosinus-transform)
- Wavelets og wavelet-transform
- Samplingsteoremet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Arrangeres ved behov

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
Haugan, J. Tabeller og formelsamling. NKI-forlaget. ISBN 82-562-2483-5

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske øvinger

Læremidler

Hans Engenes og Ivar Farup. Diskrete og kontinuerlige transformer -matematikk for medieteknikk. Kompendium/Høgskolen i Gjøvik Nr. 1, 2008.ISSN: 1508-3708

Erstatter

REA4002