Lineær systemteori
2009-2010 - ELE2161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

REA2051 Matematikk 20 Matematiske metoder

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for modellering av fysiske systemer og overføring av differensiallikninger til Laplace-planet. S-plan analyse er en viktg del av arbeidet sammen med Bode-plot, stabilitetsundersøkelser, regulatorvalg ved seriekompensasjon.

Emnets temaer

  • Matematisk modellering
  • Transferfunksjoner og Laplacebeskrivelser
  • Frekvensresponser og analyser
  • Seriekompensasjon og stabilitetsundersøkelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%)
  • Øvinger (teller 30%)
  • Alle deler må være bestått.
    4 øvinger/laboratorieoppgaver gis i løpet av semesteret, og de tre beste teller 30% av emnekarakteren.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Øvinger må tas opp igjen neste gang emnet går ordinært

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendium 1 : Lineær systemteori av Håkon Solum

Erstatter

ELE2121 Lineær systemteori