Innføring av GIS i organisasjoner
2009-2010 - GEO2172 - 7.5sp

Forutsetter bestått

Grunnleggende GIS-kjennskap (f.eks., GEO1121-GIS Intro)

Anbefalt forkunnskap

GIS1121-GIS Intro

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene være i stand til:
- å identifisere en bruker/organisasjons behov for geografisk informasjon
- tilpasse disse behovene inn i det gjeldende rammeverk (internt og eksternt)
- uttrykke behovene i en spesifikajon
- kjenne viktige initiativ for å bygge geografiske infrastrukturer på nasjonalt og internasjonalt nivå
- analysere og sammenligne ulike GI strategier

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 5 deler:
- Organisasjonsanalyser
- Spesifikasjon av geografiske tjenester
- Geografiske infrastrukturer (Spatial Data Infrastructure, SDI)
- Politiske, juridiske og økonomiske sider av GIS bruk
- Geografiske informasjons-strategier. Case basert på EIS (Environmental Information Systems) in sørlige Afrika.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

4 prosjektoppgaver, enhetlig vurdering. Alle deler må være bestått.
Leveres via LMS

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Læremidler

Tilgjengelig i Study Guide ved undervisnings-start.

Supplerende opplysninger

Emneinnholdet er utviklet i E-GIS-prosjektet 2002 - 2006. Samarbeidspartnere for dette emnet har vært
- Technical University of Lisbon (ICIST), Portugal,
- International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Nederland
- Lunds Universitet, Sverige