GIS 2
2009-2010 - GEO2182 - 10sp

Forutsetter bestått

Grunnleggende GIS-kjennskap (f.eks., GEO1121-GIS Intro)

Anbefalt forkunnskap

GIS Intro (GIS1121)

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha en god teoretisk og praktisk forståelse av mer teoretiske konsepter og tekniske sider av GIS, og skal kunne bruke dette for å arbeide selvstendig med å løse tverrfaglige problem, både innen naturvitenskapelige og sosiale/humanistiske tema.

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 8 deler.
- Fjernanalyse
- Digitalisering og bilde-rektifisering
- Kvalitet/nøyaktighets-vurderinger
- Interpolasjon
- Database-bruk
- Avaserte GIS-analyser
- Topografisk modellering
- Implementering av GIS

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

4 innleveringer, enhetlig vurdering. Alle deler må være bestått.
Leveres via LMS

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Læremidler

- de By, R (ed), 2001: Principles of Geographic Information Systems, 2nd edition. ITC Educational Textbook Series, The Netherlands. ISBN 90-6164-184-5
- Jansen L, Huurneman G (eds), 2001: Principles of Remote Sensing. ITC Educational Textbook Series, The Nehterlands.ISBN 90-6164-183-7
- Burrough/McDonnell, 1998: Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press. ISBN 0-19-823365-5
- Longley/Goodchild/Maguire/Rhind, 2005: Geographic Information Systems and Science. Wiley. ISBN 0-470-87001-X

Supplerende opplysninger

Emneinnholdet er utviklet i E-GIS-prosjektet. Samarbeidspartnere for dette emnet har vært
- Technical University of Lisbon (ICIST), Portugal,
- International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Nederland
- Lunds Universitet, Sverige