Merkevarebygging
2009-2010 - SMF1261 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har forståelse av merkevarebygging både på et bedriftsnivå og et nasjonalt nivå. Studenten har innsikt og øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging der kundens kjøpsatferd er vesentlig.

Emnets temaer

 • Hva er varemerke?
 • Merkevarestrategi
 • Merkeposisjonering
 • Merkeelementer
 • Merkeutvidelse
 • Merkerelasjoner
 • Merkelojalitet
 • Private merker
 • Merkets personlighet
 • Merkeallianser
 • Merker i krise

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk gruppearbeid må være godkjent.

Læremidler

Brand Management: a theoretical and practical approach, Rik Riezebos, Bas Kist and Gert Koostra, Financial Times/Prentice Hall 2003, ISBN: 0273655051

Perspektiver på merkevareledelse, Leif Hem og Nina M. Iversen, Fagbokforlaget 2004

Utdelte artikler

Anbefalt litteratur:

No Logo, Naomi Klein, Forlaget Oktober 2002, ISBN: 82-495-0112-8

BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av alle fem sanser: Berøring, lukt, smak, hørsel og syn, Martin Lindstrom og Philip Kotler, Damm Forlag 2005, ISBN: 82-04-11025-1

Erstatter

MAS1261

Supplerende opplysninger

Valgfag som forutsetter et tilstrekkelig antall studenter