Foretaksstrategi
2009-2010 - SMF2141 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2111 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:

- Ha kjennskap til strategiske problemstillinger i næringslivsorganisasjoner, og ha god kjennskap til strategisk ledelse.

- Forstå betydningen av at hele organisasjonen er integrert i strategiprosessen.

- Teorier og metoder som kan anvendes for å håndtere slike problemstillinger.

- Ha god kjennskap til tilpassning mellom organisasjonen og dens omgivelser.

Emnets temaer

- Hva er strategi ?

- Strategiprosessen og den enkelte medarbeider.

- Visjon, forretningside, og mål.

- Målformulering.

- Strategiske valg.

- Verdiskapning, verdikjeder og verdinettverk.

- Interne og eksterne analyser.

- Strategigjennomføring, kan alle organisasjoner bruke samme modell?

- Strategi oppfølging, å "leve" strategien.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

- Forelesninger

- Gruppearbeid

- Oppgaveløsning

- Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

  • Hjemmeeksamen i gruppe, 12 timer (teller 50%)
  • Individuell flervalgstest, 1-2 timer (teller 50%)

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

- To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

- Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

- Hjemmeeksamen i gruppe: Alle

- Individuell flervalgstest: Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer

Læremidler

Løwendahl, Bente og Fred Wenstøp. 2009. Grunnbok i strategi. 2 utg. Oslo. Cappelen Damm.