Master i medieteknikk -

Innledning

Studiet gis på engelsk. Gå derfor til den engelske siden for en detaljert beskrivelse av studiet.

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

Se engelsk beskrivelse.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk beskrivelse.

Internasjonalisering

Se engelsk beskrivelse.

Målgruppe

Se engelsk beskrivelse.

Opptakskrav og rangering

Se engelsk beskrivelse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Se engelsk beskrivelse.

Tekniske forutsetninger

Se engelsk beskrivelse.

Emnetabeller

Master i medieteknikk 1. studieår 2010/2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4801 Color Science O 5      
IMT4811 Image processing and analysis O 5      
IMT4892 Digital arbeidsflyt O 10      
IMT4991 Matematikk for signal- og bildebehandling O 5      
IMT4421 Vitenskapelige metoder O 5      
IMT4451 Koding og komprimering av mediedata O   10    
IMT4002 Neste generasjons web-teknologier O   10    
IMT4831 Mediemanagement og bedriftsutvikling O   10    
Sum: 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i medieteknikk 2. studieår 2011/2012

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4601 Research Project Planning O     5  
IMT5251 Fordypningsprosjekt O     5  
IMT4911 Innholdsbasert indeksering og gjenfinning O     5  
Valgemne, 5 st.p. V     5  
Valgemne, 5 st.p. V     5  
Fordypningsemne V     5  
IMT4901 Masteroppgave O       30
Sum: 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Fordypningsemner høsten 2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
GEO5011 Geografisk informasjonsteknologi for webutviklere V     5  
IMT5261 Utvalgte emner i fargebildeteknologi V     5  
IMT5281 Fordypning i videoprosessering V     5  
IMT5321 Fordypning i webteknologi V     5  
IMT5331 Advanced Course in Game Technology V     5  
Sum: 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner høsten 2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4931 Semantisk web V     5  
Fordypningsemne V     5  
IMT4921 Mediesikkerhet V     5  
IMT4691 Brukersentrert design V     5  
IMT3661 Programmering av mobile systemer V     5  
MIS-emne V     5  
IMT3671 Mobile System Project V     5  
Sum: 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne