Medieproduksjon for events
2011-2012 - IMT2501 - 10sp

Forutsetter bestått

 IMT1331 Digital medieproduksjon og storytelling

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene skal ha

 • inngående kunnskaper og ferdigheter i de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjon av et live event hvor flere typer av medier er integrert og publiseringen skjer gjennom flere typer av mediekanaler, med hovedfokus på webstreaming og preprodusert VB, design og story
 • gode kunnskaper om teknisk operativ produksjonsledelse, planlegging, vedlikehold og kalkulasjon av et event
 • kunnskaper som muliggjør et perspektiv på medieproduksjon og innholdsutviklling i et bredt perspektiv og evne å integrere flere fagfelt ved HiG
 • ferdigheter som å kunne initiere, planlegge, budsjettere, beregne, gjennomføre og publisere et event som inkluderer flerkameraproduksjon med eksterne oppdragsgivere
 • elementære kunnskaper om innovasjon og entrepreneurskap samt refleksjoner rundt de konsekvenser bruk av medieprodusert innhold kan ha i samfunnet
 • ferdigheter som innebærer å selvstendig innhente nødvendig oppdatert kunnskap, samt bidra med innovativ tenkning ved å skape samfunnsnyttige produksjoner

Emnets temaer

 Audio- og video teknologier og systemer med fokus på:

 •  Mikrofonlære og lyd for live event
 •  Live flerkamera produksjon
 •  Miksere og signalveier
 •  Digital bearbeiding
 •  Filtere og effekter
 •  Monitorering
 •  Lagring
 •  Publisering

 

 Teknisk produksjonsplanlegging og ledelse
 Teknisk prosjektplanlegging og kalkulasjon

Kreativ probvlemløsning, teamarbeide, innovasjon og entreprenørskap

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Emnet innebærer en praktisk større produksjon med hele klassen av et live event i samarbeide med en ekstern oppdragsgiver samt en individuell refleksjonsoppgave.

 I forkant gjennomføres øvingsoppgaver i form av en kortere flerkamera liveinnspilling og postproduksjonsoppgave (klipp/publisering) av dette, eksempelvis en konsert e.l.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Prosjektvurdering (66%)
Muntlig (33%)
Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer på prosjektvurderingen samt muntlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på muntlig. Prosjekt må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

 Øvingsoppgaver med rapport. Refleksjonsoppgave og planleggingsdokumentasjon i prosjektet.

Læremidler

 Matthews, Doug (2008) Special Event Production – the Process, Elsevier

 Supplerende litteratur:
 Digital multimedia by Nigel Chapman og Jenny Chapman.
 ISBN: 0-470-85890-7
 Paperback xix+679 pages
 John Wiley & Sons, February 2004
 (http://www.macavon.org/digitalmultimedia/index.php)

Erstatter

IMT2481 Digitale produksjonssystemer I