Grafikkprogrammering
2011-2012 - IMT2531 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  •  IMT1031 Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor + periodiske ekstern

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Læremidler

TBA

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students apply for the course the form may change to suit the class size. The course is manily held in English.