Spesialprosjekt 1
2011-2012 - IMT2561 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Spesialprosjekt 1 består av praktiske designprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra de praktiske designprosjektene i emnene "Typografi", "Manuskriptredigering og typografi", "Strategisk design", "Informasjonsarkitektur" og "Veifinningssystemer". Formålet er at studentene i løpet av studietiden skal utvikle seg som formgivere og at de samtidig etablerer et bredt repertoar av grunnleggende løsningstyper for å kunne håndtere en rekke ulike kommunikasjonsproblemer.

Emnets temaer

Spesialprosjekt 1 kan dreie seg om konseptuell problemløsning, typografisk komposisjon, bokdesign med vektlegging på modulsystemer og anvendelse av avansert fontfunksjonalitet, webdesign med fokus på anvendelse av webstandarder som CSS, bedriftsprofilering, emballasjedesign, design av årsrapporter med integrert informasjonsgrafikk, utvikling og formgivning av effektive og brukervennlige papirbaserte eller elektroniske blanketter, magasindesign, avisdesign, utstillingsdesign, kalligrafi og skriftdesign.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt prosjektarbeid med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og leveres på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.