GPU-programmering
2011-2012 - IMT3611 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 IMT2531 Grafikkprogrammering

Forventet læringsutbytte

 Etter fullført emne skal studentene

  •  ha en bedre forståelse av avansert programmering i OpenGL
  •  være i stand til å programmere grafikkprosessor (GPU), dvs. skrive shadere
  •  kunne bruke programvare til testing og utvikling av shadere
  •  forstå grafikkeffekter i spill og være i stand til å skape nye

Emnets temaer

  • GLSL - API og sprøk
  • Lys, materialer og teksturer
  • Raycasting
  • Bruk av flere shadere
  • Andre temaer : Cg, OpenCL

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer, eller intern og ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

 Inntil 5 obligatoriske oppgaver kreves godkjent

Læremidler

 Lærebok : OpenGL Shading Language, Randi J. Rost & al., Addison Wesley. ISBN :0-321-33489-2
 Notater : GLSL-tutorial fra Lighthouse3D.com