Cross-media color reproduction
2011-2012 - IMT4072 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Læremidler

Se engelsk versjon