Innholdsbasert indeksering og gjenfinning
2011-2012 - IMT4911 - 5sp

Forutsetter bestått

Se engelsk tekst.

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk tekst.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk tekst.

Emnets temaer

Se engelsk tekst.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk tekst.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk tekst.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk tekst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk tekst.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk tekst.

Læremidler

Lærebok:

Annet:

  • Forelesningsnotater og utdelt materiale

Erstatter

Deler av IMT4491 Databaser for elektronisk publisering