Utvalgte emner i fargebildeteknologi
2011-2012 - IMT5261 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4801 Color Science
  • IMT4811 Image processing and analysis

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon 

Emnets temaer

Se engelsk versjon 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon 

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon 

Læremidler

Se engelsk versjon