Fordypning i videoprosessering
2011-2012 - IMT5281 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT 4811 Image processing and analysis

Anbefalt forkunnskap

IMT4451 Coding and compression of media data

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha dyp innsikt i et utvalg avanserte problemstillinger innen analyse og prosessering av digital video.

Emnets temaer

  • Videoindeksering, -sammendrag og -gjenfinning
  • Uttrekking og representasjon av video-metadata
  • Semantisk analyse av lyd og video
  • Personalisering av video
  • Video i "mixed reality" og/eller medierte opplevelser
  • Prosessering og analyse av komprimerte videodata

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg. Forberede og presentere en forskningsartikkel på en av samlingene

Læremidler

Et utvalg forskningsartikler blir delt ut ved oppstart av emnet

Erstatter

IMT5231