Fordypningsemne
2011-2012 - IMT5361 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer
  • IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur

Forventet læringsutbytte

  • Studenten har utviklet en dypere kunnskap i et valgt emne/område relevant for arbeidet med masteroppgaven.
  • Studenten kjenner til forskningsfronten i et valgt område av brukersentrert mediedesign.
  • Studenten kan analysere eksisterende teorier, metoder og nyvinninger på området.
  • Studenten kan drøfte review litteratur på området.
  • Studenten kan kommunisere akademiske tema, analyser og konklusjoner både muntlig og skriftlig

Emnets temaer

Emnets tema velges i samråd med veileder 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Prosjekt, vurderes på bakgrunn av prosjektrapporten (40%)
  • Muntlig eksamen (60%)
  • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Studentene må lese et selvvalgt pensum med teoristoff som vil støtte arbeidet med mastergradsoppgaven. Dette pensumet velges i samråd med veileder og godkjennes også av han eller henne.