BuildingSMART
2012-2013 - BYG2191 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:

- ha grunnleggende kunnskap og kompetanse om intelligent modellering, samhandling og digital dataflyt
- ha grunnleggende kunnskap og ferdigheter i bruk av programmet Revit Structure 2013

Emnets temaer

 1. Prinsipper for intelligent modellering
 2. Definisjoner og begreper
 3. Modellering av fysiske bæresystemer vha. Revit Structure 2013
 4. Parametrisk design og element-hierarkiet (familier, typer m.m.) i Revit Structure 2013
 5. Armeringsmodellering vha. Revit Structure 2013
 6. Dokumentasjon og detaljtegning i Revit Structure 2013
 7. Modellering av belastning og analyse
 8. Samhandling - betydning, dataprogrammer og metoder
 9. Dataflyt - betydning, metoder og konsekvenser
 10. Projeksjon, perspektiv, tegningskonvensjoner og tegningsforståelse

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet undervises kun nettbasert, med tanke på fleksibel ingeniørutdanning. Men også campusstudenter kan velge emnet om ønskelig.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Det blir 3-5 prosjekter. Disse prosjektene inngår i helhetsvurdering. Hvert enkelt prosjekt må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke beståtte prosjekter må leveres på nytt. Ny innlevering kan tidligst skje 6 måneder etter innleveringsfristen for siste prosjekt i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • "Lär dig Revit Structure 2013 – grunder”, Jeppson CAD/CAE Center. (Forventes utgitt mai 2012)
 • ”BIM Handbook – A Guide to Building Information Modeling – for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors” av Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks og Kathleen Liston, Wiley, 2011.
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Notater på nett (Wikispaces) og noen nettforelesninger

Støttelitteratur:

 • Autodesk Education Community (students.autodesk.com)
 • Autodesk Revit Structure 2013 Fundamentals (Autodesk Student Guide), - med forbehold om 2012-versjon - bok/eBook utgitt av ASCENT (www.ascentestore.com)

Supplerende opplysninger

Emnets faglige innhold sammenfaller delvis med emnet BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering i årsstudiet Building Smart (Intelligent modellering)". HiG godkjenner derfor ikke at emnet velges i kombinasjon med dette emnet. Det samme gjelder i forhold til emnet "Revit Structure", som ble undervist siste gang høsten 2011.