Betongkonstruksjoner
2012-2013 - BYG3211 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG1063 Mekanikk
  • BYG1261 Byggteknikk
  • REA1141 Matematikk 1
  • TØL1001 Ingeniørrollen

Anbefalt forkunnskap

BYG2201 Materialer og konstruksjoner.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kjennskap til hvordan bærekonstruksjonen for en bygning prosjekteres, og forstå hvordan skivevirkning oppnås med prefabrikerte betong-elementer.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne dimensjonere søyler, fundamenter, konsoller, støttemurer, toveis-dekker og flatdekker i plass-støpt betong ifølge Euro-standardene. Etter fullført emne skal studenten kunne presentere en ferdig prosjektert bærekonstruksjon for et bygg.

Emnets temaer

Tema 1: Betong-konstruksjoner ifølge NS-EN 1992-1-1: 2004+NA:2008.
Plasstøpt: fundamenter, søyler, støttemur, konsoller, flatdekker, toveis-dekker.
Generelt om prefabrikerte elementer.
Fordeling av horisontale laster på avstivende vegger. Skivevirkning.

Tema 2:
Prosjektering av en bygnings bærekonstruksjon. Produksjon av RIB-tegninger med tilhørende beregninger. Dette gjøres på grunnlag av arkitekt-tegninger til et reelt prosjekt.

Pedagogiske metoder

Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen i betongdimensjonering (Tema 1) teller 70%.
  • Vurderingen av resultatet fra Tema 2, bestående av tegninger m/tilhørende beregninger og hvordan dette presenteres teller 30%. Presentasjonen skal være i form av en vitenskapelig rapport.
  • Både Tema 1 og Tema 2 må bestås for å få endelig karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det tilbys kontinuasjon for skriftlig eksamen i Tema 1, hvis Tema 2 er bestått. Dersom tema 2 ikke er bestått, må emnet tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skriftlige/skrevne samt kalkulator, som ikke må kunne kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Tema 1 har ca. 5 øvinger hvorav 75% skal være godkjent.
 

Læremidler

Svein I. Sørensen, Betongkonstruksjoner, Tapir 2010.
Betongelementboken, Bind A, B og C.
Kompendium i Betongkonstruksjoner, Harald B. Fallsen, HiG.

Erstatter

BYG3061 Konstruksjonslære 2 og BYG3201 Konstruksjonslære 3