Geografisk informasjonsbehandling
2012-2013 - GEO2311 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og Databaser/GEO1261 – Databaser og Modellering
 • GEO1121 - GIS Intro

 
Kan tas samtidig med IMT2261/GEO1261 og GEO1121

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

 • Ha god kjennskap til sentrale norske geografiske datasett og kunne tilrettelegge dem for analyse og presentasjon.
 • Kunne lage enkle XML-baserte datasett og gjøre rede for oppbyggingen av KML- og GML-formatene for geografisk informasjon.
 • Kunne forklare hva som kjennetegner geografiske databaser og kunne anvende SQL til å utføre spørringer og enkle geografiske analyser.
 • Ha grunnleggende forståelse for webteknologi generelt og om webtjenester for geografiske data spesielt.
 • Kunne lage enkle websider med kartinnhold hentet fra webtjenester eller geografiske databaser.
 • Kunne gjøre rede for sentrale begreper innen kartografi og kunne anvende SLD til å styre kartografien på webkart.
 • For studenter på bachelor i Geomatikk skal studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 •  Norge Digitalt og norske datasett
 •  HTML, CSS, Javascript
 •  Geografisk informasjon i XML (bl.a. KML og GML)
 •  Webkart (bl.a. Google Maps)
 •  Earthbrowsere (bl.a. Google Earth)
 •  Teknologier og metoder for håndtering av geografisk informasjon på web (bl.a. WMS)
 •  Kartografi
 •  Geografiske databaser
 •  Geografisk analyse med SQL

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Medstudentvurdering
Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av prosjektoppgavene og den muntlig, individuelle utspørringen. Ved en eventuell klage på karakter vil prosjektoppgaven vurderes på nytt. Ved avvik på karakter vil kandidaten måtte fremstille seg for ny muntlig.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ingen kontinuasjonsmulighet på prosjekt. Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett  nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

1 obligatorisk innlevering (gjelder alle studenter)

For studenter på bachelor i Geomatikk er det i tillegg krav om deltakelse på 24-timers idékonkurranse (Idélab-24), både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.