Geografisk Data Infrastruktur
2012-2013 - GEO3131 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO2311 - Geografisk informasjonsbehandling eller
  • GEO2311F - Geografisk informasjonsbehandling, fleksibel

Anbefalt forkunnskap

  • GEO1251 Geografisk datafangst (kan tas parallelt)
  • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne vite hva som menes med geografisk data infrastruktur (GDI), kjenne til hvordan GDI er organisert i Norge og internasjonalt, hva en geodataplan for en organisasjon bør inneholde og ha grunnleggende kjennskap til økonomi i geodata-aktiviteter.
Studentene skal også ha kunnskap om teknologi for spredning av geografisk informasjon via internett, og ha noe erfaring med anvendelse og utvikling av slik teknologi.
 

Emnets temaer

  •  Infrastrukturer for geografisk informasjon i Norge (Norge digitalt, geonorge.no) og i verden (INSPIRE, GSDI...)
  •  Geodataplaner
  •  Geodataloven
  •  Økonomi i geodata-aktiviteter
  •  Teknologi og standarder for publisering av geografisk informasjon på web, inkl Geography Markup Language (GML), Web Map Server (WMS) og Web Feature Server (WFS)
  •  Katalogtjenester for geografisk informasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappa består av gruppeoppgaver (ca. 4 stk.) og en muntlig, individuell utspørring.

Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av gruppeoppgavene og den muntlig, individuelle utspørringen. Ved en eventuell klage på karakter vil mappen vurderes på nytt. Ved avvik på karakter vil kandidaten måtte fremstille seg for ny muntlig.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes ved behov opp ny individuell utspørring

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Mange av disse er nettbasert og derfor dynamiske. Oversikt legges ut i Fronter og avklares ved semesterstart.

Erstatter

GEO2231 GI- Infrastruktur