Forkurs i fysikk for TRES og Y-vei
2012-2013 - REA0021 - 0sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper tilsvarende det som kreves i Fysikk 1 i videregående skoler kreves. Dette undervises i vårsemesteret, og kreves bestått for å kunne fortsette med Fysikk og kjemi på ingeniørutdanningen i høstsemesteret 2. år.

Emnets temaer

.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Bestått mappe og avsluttende prøve kreves bestått for å kunne fortsette med REA2101 Fysikk og kjemi på ingeniørutdanningen i 3. semester.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Læremidler

Grimenes, Jerstad og Sletbak: Rom Stoff Tid, Forkurs i fysikk (Cappelen Damm)