Styrkeberegning
2012-2013 - TEK2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG1062 Mekanikk 
 • TEK2011 Materiallære for ingeniører

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
-    ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor beregning av konstruksjonsdetaljer.
-   ha bred kunnskap om materialvalg i konstruksjonsdetaljer.
-   ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter
Studenten skal:
-    kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne  
    de valg som tas.
-   kunne reflektere over beregningsresultatene og justere de under veiledning.
-   kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:
-   kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
-   kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
-   kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig

Emnets temaer

Styrkeberegning:
- Styrkeberegning generelt
- Sveiseforbindelser
- Skrueforbindelser
- Press- og krympeforbindelser
- Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
- Aksler og lagre

Materialer:
- Sveisbare konstruksjonsstål
- Rustbestandige stål
- Lettmetaller

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Forelesninger (Campusstudenter)
 • Muntlig fremføring (Campusstudenter)
 • Nettbasert Læring (Fleksstudenter)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen teller 60 %
 • Ett prosjekt som teller 40 %
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre)
 • Pensumlitteratur
 • Tekniske tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremføring av avtalte øvinger og prosjekt (for campusstudenter)

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/styrkeberegning.htm