Teknologiledelse
2012-2013 - TEK2031F - 10sp

Forutsetter bestått

.

Anbefalt forkunnskap

 REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller

 REA2121 Kvalitetsledelse med statistikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten

Kunnskap
ha kjennskap til hvordan effektiv verdiskaping skjer internt i en bedrift
ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesket bør fungere sammen for å skape konkurransefortrinn

Ferdighete r
kunne utvikle effektive verdiskapingsstrategier for bedrifter
Kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeidet som sikrer konkurransefortrinnene til bedriften

Generell kompetanse
ha en forståelse for Lean paradigmet
ha en forståelse av kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå konkurransefortrinn

Emnets temaer

 

 •  Målstyring-Ressursknapphet
 • Verdiskapingsstrategier og -ledelse
 •  Utviklingsprosessen for produkter og tjenester
 •  Verdiskapingsprosessent
 •  Kontinuerlig forbedring
 •  Lean filosofi og gjennomføring
 •  Kunnskapsutvikling og læring

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Lærebøker, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 3 øvinger skal leveres inn i Fronter som pdf til fastsatt tid som må godkjennes for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

 Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

 Emnet inngår i

 •  Bachelor i ingeniørfag - maskin, industriell design
 •  Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean manufacturing
 •  Bachelor i teknologidesign og ledelse
 •  Bachelor i økonomi og ledelse