Valgfri praksis
2013-2014 - HPAIO3 - 5sp

Forutsetter bestått

VPAIO04 Tredje veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg erfaringer med deler av spesialsykepleiertjenesten som han/hun har spesiell interesse for eller som ikke har vært tilstrekkelig tidligere i videreutdanningen (f.eks. på bakgrunn av manglende pasientgrunnlag i tidligere praksisperiode).

Emnets temaer

Tema vil variere, men som eksempel kan nevnes:

  •  prehospital/ambulansetjeneste
  •  smertebehandling/smerteteam
  •  nyfødtmedisin/neonatal
  •  kirurgisk/medisinsk intensivavdeling
  •  akuttmottak
  •  anestesi- og operasjonsavdeling
  •  sterilsentral
  •  kirurgisk poliklinikk
  •  dialyseavdeling
  •  internasjonalt arbeid og internasjonal erfaring

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten leverer inn en plan med mål og litteratur knyttet til praksisstudiene til godkjenning i forkant av Valgfri praksis. Dokumentert tilstedeværelse 120 timer.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av studieprogramansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått på Valgfri hospiteringspraksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Plan for Valgfri praksis

Supplerende opplysninger

Det oppfordres til internasjonalisering.

Retningslinjer for plan for valgfri praksis.