The Psychology of Aging
2013-2014 - MGE4012 - 10sp

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Lectures
Group work
Presentations by students

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version