Typografi
2013-2014 - IMT1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne:

 • Beherske typografisk fagterminologi (norsk og engelsk) og besitte grunnleggende teori- og praksiskunnskaper om typografisk tegnsetting, orddeling og justering, detaljtypografi, typografisk skrift, typografisk design (med hovedvekt på bokdesign) og ombrekking.
 • Kunne bygge maler og formater, og brekke om et dokument ved hjelp av programvareverktøyet InDesign.

Emnets temaer

 • Typografi er design for lesing
 • Manuskriptbehandling og tegnsetting
 • Orddeling og justering
 • Skriftkunnskap og detaljtypografi
 • Skrift- og typografihistorie
 • Skriftgjenkjenning
 • Bokens grunnstruktur
 • Artikulasjon og kohesjon
 • Kodeksbokens bruksegenskaper
 • Tilgangsstruktur og navigasjon
 • Emnestruktur kontra artefaktstruktur
 • Innføring i bruk av InDesign
 • Bokformat og sjanger
 • Grafiske formprinsipp
 • Komposisjon og flatebehandling
 • Satsspeilkonstruksjon og modulsystem
 • Sideutforming og ombrekking med tekst og bilde
 • Kodeksboken som tredimensjonalt objekt: Design av bind og omslag

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeprosjekter, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Gruppeprosjektene må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

 • Johansen, Eivind Arnstein. 2012. InDesign CS5: Introduksjon. Kurshefte. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik
 • Lund, Ole. 1991. Skriftprøver. Utdrag, 28 pp. Oslo: Brødrene Fossum
 • Rannem, Øyvin. 2005. Typografi og skrift. Oslo: Abstrakt Forlag
 • Vinje, Finn Erik. 1998. Skriveregler (7. eller nyere utgave; bokmål eller nynorsk). Oslo: Aschehoug
 • Forelesninger og tavlenotater

Supplerende opplysninger

Det gis ikke karakter på de obligatoriske gruppeprosjektene. For studenter ved Bachelor i mediedesign kan imidlertid prosjektene etter eget valg inngå i den endelige mappevurderingen (med interne og eksterne sensorer) av praktiske prosjekter ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Baseline, CAP&Design, Codex, Communication Arts, Computer Arts, Computer Arts Projects, Emigre (opphørt, seks siste utgaver plassert som bok, 741.6), Eye, Grafik, Idea (plassert som bok, 741.6), Novum, Page, Print, SNDS Magazine, Språknytt, TUG-Boat, Typo­grafische Monatsblätter, Typo, Typographic, Typography Papers, Visible Language

Aktuelle årbøker i HiGs bibliotek:

 • Best of news design (tidligere Best of newspaper design, 741.65), Publication Design Annual (741.6), Typography (686.224), Visuelt (741.6), Årets avissider i Norden (741.65), Årets vakreste bøker (741.6)

 Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 686.22– (typografisk skrift, typografi, boktypografi), 741.6– (grafisk design), 808.02– (manuskript­behandling, tegnsetting, redigerings­teknikk)

 Aktuell støttelitteratur:

 • Adobe Type Library: Reference book (2004; eller nyere utgaver). Berkeley: Adobe Press / Peachpit Press
 • de Bartolo, Carolina with Erik Spiekermann (2011). Explorations in typography / mastering the art of fine typesetting: A visual textbook for intermediate to advanced typography. San Anselmo, CA: 101 Editions
 • Beier, Sofie (2012). Reading letters: Designing for legibility. Amsterdam: BIS Publishers
 • Birdsall, Derek (2004). Notes on book design. New Haven & London: Yale University Press
 • Birkvig, Henrik (2007). Birkvigs typografiske mosaik. København: Forlaget Grafisk Litteratur
 • Bringhurst, Robert (2004). The elements of typographic style. Version 3.0. Vancouver: Hartley & Marks
 • FontBook [iPad-app fra iTunes Store]
 • French, Nigel (2010). InDesign type: Professional typography with Adobe InDesign. Second edition. Berkeley: Adobe Press / Peachpit Press
 • Hellmark, Christer (1997). Bokstaven, ordet, teksten: Handbok i grafisk formgivning. Stockholm: Ordfront
 • Hochuli, Jost and Robin Kinross (1996). Designing books: Practice and theory. London: Hyphen Press
 • I love typography [http://ilovetypography.com]
 • de Jong, Stephanie & Ralf (2008). Schriftwechsel: Schrift sehen, versthen, wählen und vermitteln. Mainz: Verlag Hermann Schmidt
 • Kvern, Olav Martin, David Blatner og Bob Bringhurst (2010). Real world Adobe InDesign CS5. Berkeley: Adobe Press / Peachpit Press
 • Pohlen, Joep (2011). Letter fountain: The anatomy of type. Hong Kong: Taschen
 • Powell, Gabriel (2008). Instant InDesign: Designing templates for fast and efficient page layout. Berkeley: Adobe Press / Peachpit Press
 • Samara, Timothy (2002). Making and breaking the grid. Gloucester, Mass.: Rockport
 • Spencer, Herbert (1969). The visible word [:problems of legibility]. Second edition. London: Lund Humphries
 • Typografi.no [www.typografi.no]
 • Willberg, Hans Peter (1994). Handbuch der Einbandgestaltung. Mainz: Verlag Hermann Schmidt
 • Willberg, Hans Peter & Friedrich Forssman (1997). Lesetypographie. Mainz: Verlag Hermann Schmidt
 • Williams, Jim (2012).Type matters! London og New York: Merrell