Operativsystemer
2013-2014 - IMT2282 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT2021 - Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan lagdeling/abstraksjon benyttes innenfor datamaskinarkitektur og operativsystemer for å skape forenklede og ryddige grensesnitt
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan operativsystemer styrer datamaskinens fysiske og logiske ressurser med tanke på optimal utnyttelse
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer og er implementert i moderne operativsystemer
Ferdigheter
 • Kandidaten kan utnytte mulighetene moderne operativsystemer (og tilhørende standardbiblioteker) tilbyr for å parallellisere og synkronisere dataprogrammer både ved bruk av prosesser og tråder
 • Kandidaten kan vurdere ytelsen til dataprogrammer, spesielt med tanke på parallellitet, caching og virtualisering
 • Kandidaten kan feilsøke utførelsen til dataprogrammer som har avvikende oppførsel
 • Kandidaten kan løse vanlige, mindre programmeringsoppgaver knyttet til bruk og drift av operativsystemer i plattformspesikke scriptspråk 
 • Kandidaten kan forklare i detalj hvordan data blir lagret på et fysisk lagringsmedium i de mest benyttede filsystemene
Generell kompetanse
 • Kandidaten forstår den grunnleggende virkemåten til datamaskiner og operativsystemer, inkludert emnets begrepsapparat og sentrale problemstillinger

Emnets temaer

 • Datamaskinarkitektur
 • Operativsystemkonsepter og systemkall
 • Prosesser og tråder
 • Prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering
 • Scheduling
 • Virtuelt minne, paging og segmentering
 • Page replacement algoritmer, design og implementering
 • Filsystemimplementasjon, EXT
 • Filsystemhåndtering og ytelse, FAT og NTFS
 • Input/Output
 • Deadlock
 • Virtualisering
 • Objektsikkerhet
 • Malware og minnesikkerhet
 • Programmering i C
 • Scripting i Bash og PowerShell

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor periodisk, hvert 4. år. Neste gang: vår 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres ikke egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 • Tre obligatoriske innleveringer (må være godkjent av fagassistent) og tre multiple choice prøver (må beståes).

Læremidler

Tanenbaum, A. S. Modern Operating Systems, 3rd edition, Pearson Education, 2009.

Kompendium med forelesningsnotater, teori og labøvinger.