WWW-Teknologi
2013-2014 - IMT2291 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  IMT1031 - Grunnleggende programmering eller  
 •  IMT1241 - Grunnleggende programmering i Java (fra høsten 2013 erstattet av IMT1441 Programmering for web I).

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1082 - Objekt-orientert programmering eller  
   IMT1241 - Grunnleggende programmering i Java (fra høsten 2013 erstattet av IMT1441 Programmering for web I).
   
 •  IMT1041/IMT1401 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kandidaten skal kunne vurdere ulike løsninger og treffe begrunnede valg for utvikling av avanserte web baserte applikasjoner
 • Kandidaten skal kunne planlegge og organisere utviklingen av web-baserte applikasjoner
 • Kandidaten skal kunne dele opp en web applikasjon i ulike lag

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne gjennomføre et web utviklingsprosjekt og produsere en ferdig løsning basert på en kundes behov
 • Kandidaten skal kunne kombinere ulike teknologier og prinsipper for å skape nye løsninger
 • Kandidaten skal kunne videreutvikle eksisterende produkter for å møte nye krav

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kjenner til sentrale samhandlingssystemer som muliggjør arbeid i grupper både lokalt og på distanse.

Emnets temaer

 • HTTP protokollen 
 • Serversideprogrammering i PHP 
 • Variabeloverføring, cookies, sessjonshåndtering 
 • Bruk av databaser (MySQL) 
 • HTML/Javascript/CSS
 • DOM
 • Ajax
 • Dynamiske webgrensesnitt

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
 • Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås separat.

 Det er to prosjekter i emnet som hver teller 20%
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år, neste gang i 2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

PHP and MySQL 24-Hour Trainer, Andrea Tarr, Wiley, ISBN: 978-1-1180-6688-1
jQuery in Action, Second Edition, Bear Bibeault and Yehuda Katz, Manning publications, ISBN: 9781935182320