Datamodellering og databasesystemer
2013-2014 - IMT2571 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1031 Grunnleggende programmering og IMT1082 Objektorientert programmering, eller IMT1241 Grunnleggende programmering i Java

Forventet læringsutbytte

Studenten kan gjøre rede for

 • databasers funksjoner og plass i applikasjoner og systemløsninger
 • databasehåndteringssystemer, deres rolle og oppgaver
 • relasjonsdatabaser, deres fundament og egenskaper
 • andre typer databasehåndteringssystemer (NOSQL)
 • strukturering og administrasjon av semistrukturerte data (XML)

Studenten har ferdigheter

 • til å vurdere bruken av relasjonsdatabaser, NOSQL databaser og XML i konkrete applikasjoner og systemløsninger
 • til å utvikle og vurdere funksjonelle og effektive konseptuelle modeller - og tilhørende logiske relasjonsdatamodeller - for konkrete anvendelser
 • til å konstruere konkrete relasjonsdatabaseløsninger - og vurdere hensiktsmessig fysisk struktur - basert på de konseptuelle og logiske modeller
 • til å bruke SQL for å sette inn, spørre etter og modifisere databasedata
 • til å utvikle applikasjoner som henter og lagrer data i databaser
 • til å gjøre bruk av XML-teknologier i lagring og prosessering av semistrukturerte data

Studenten har generell kompetanse i å utvikle abstrakte modeller og løsninger for å løse konkrete problemstillinger
Studenten har generell forståelse for alternative måter å lagre og håndtere digitale data på.

Emnets temaer

 • Databaser og databasehåndteringssystemer.
 • Grunnleggende innføring i konseptuell datamodellering.
 • Relasjonsmodellen, relasjonsalgebra og SQL.
 • Databasekonstruksjon.
 • Normalisering av relasjonsdata.
 • Queryutføring.
 • Dataintegritet.
 • Transaksjonshåndtering.
 • Lagring og indeksering av databasedata.
 • Sikring mot misbruk og uautorisert tilgang.
 • NOSQL databaser.
 • XML data, XML DOM, XPath og XML-skjema.
 • Transformasjon av data mellom ulike formater.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor sensurerer alle eksamensbesvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

5 av 6 obligatoriske oppgaver må være godkjent.

Læremidler

Bøker:

 • T. Connolly & C. Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management
  5th Edition, Addison Wesley, 2010, ISBN-10: 0-321-52306-7

Annet:

 • Web-ressurser (blir oppgitt ved starten av kurset)

Supplerende opplysninger

Overlapper 90% med IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser