Webutvikling
2013-2014 - IMT2601 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 IMT1241 Grunnleggende programmering i Java, eller tilsvarende kunnskap i grunnleggende programmering.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper :

 • Studentene skal forstå grunnleggende PHP-programmering og prinsippene for design av webløsninger med PHP og MySQL
 • De skal ha grunnleggende kunnskap om forholdet mellom serverside-programmering og klientside-programmering
 • Studentene skal ha en grunnleggende oversikt over noen alternative teknologier og deres respektive fordeler og ulemper

Ferdigheter :

 • Studentene skal være i stand til å selvstendig designe og implementere en dynamisk webside ved hjelp av PHP, MySQL, HTML og CSS
 • Studentene skal ha fullstendig oversikt over de mest vanlige systemer for webpublisering (Content Management Systems), og være i stand til å arbeide med og tilpasse disse

Generell kompetanse :

 • Studentene skal være i stand til å se hvordan ulike server- og klientbaserte teknologier virker sammen i komplekse webløsninger, og uavhengig vurdere fordeler og ulemper ved å benytte ulike teknologiske løsninger til et bestemt formål.

Emnets temaer

 • Introduksjon til oppbygging og utvikling av web
 • Serverside-vs klientside-programmering
 • Grunnleggende programmering i PHP
 • Introduksjon til MySQL
 • Databasedrevet webutvikling ved hjelp av PHP og MySQL
 • Oversikt over de mest vanlige Content Management Systems

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering, der mappen består av fire oppgaver som skal leveres inn individuelt. Det vil bli gitt tilbakemeldinger underveis for hver av mappeoppgavene inntil endelig innleveringsdato for mappen. Det vil bli gitt én helhetlig karakter for mappen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon, mappen må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Det er fri bruk av hjelpemidler i mappeoppgavene, men bruk av koder eller annet materiell skrevet av andre må være tillatt og framkomme tydelig av referanser, i henhold til retningslinjer for kildehenvisning.

Læremidler

Tatroe, Kevin, Peter MacIntyre and Rasmus Lerdorf (2013) Programming PHP: Creating Dynamic Web Pages , 3rd Edition. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. (540 pages)

Erstatter

IMT2541