Anvendt nettverkssikkerhet
2013-2014 - IMT2641 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2521 Nettverksadministrasjon

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjøre rede for sikkerhetstrusler og tilhørende forsvarsmekanismer i moderne nettverk
 • Kandidaten kan gjøre rede for sikkerhetsmekanismer på alle lag i protokollstakken

Ferdigheter

 • Kandidaten kan sikre tilgang til nettverkskomponenter og realisere AAA (autentisering, autorisering og accounting)
 • Kandidaten kan kontrollere nettverkstilgang med brannmurer og aksesskontrollister
 • Kandidaten kan realisere et IPS (Intrusion Prevention System)
 • Kandidaten kan realisere ende-til-ende sikkerhet med et VPN (Virtuelt Privat Nettverk)
 • Kandidaten kan realisere og administrere nettverkssikkerhets policy

Generell kompetanse

 • Kandidaten forstår hvordan sikkerhetsbrudd i eget LAN kan påvirke omverdenen (og da spesielt all Internet-basert infrastruktur)

Emnets temaer

 • Trusler mot nettverket
 • Sikre aksess til nettverkskomponenter
 • AAA: autentisering, autorisering og accounting
 • Brannmurer
 • IPS (Intrusion Prevention Systems)
 • Ende-til-ende sikkerhet
 • Lag-2 (LAN) sikkerhet
 • Konfidensialitet og integritet med kryptografiske teknikker
 • VPN (Virtuelle Private Nettverk)
 • Sikkerhetspolicy for nettverk
 • Helhetlige sikkerhetsløsninger i nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Digital eksamen via Cisco sitt e-læringssystem. Multiple Choice, 90min lang eksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor periodisk, hvert 4. år. Neste gang: høst 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær eksamen må gjentas, ingen egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

CISCO Networking Acadamy læremidler.