Mobilsystemutvikling
2013-2014 - IMT3662 - 5sp

Forutsetter bestått

 • IMT1031 Grunnleggende programmering eller
 • IMT1241 Grunnleggende programmering i Java (fra høsten 2013 erstattet av IMT1441 Programmering for web I)

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 Objektorientert programmering
 • IMT2291WWW-teknologi

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne vil studentene være i stand til å:

 • Forstå og være i stand til å beskrive begrensningene ved ytelsen hos mobile enheter.  
 • Forstå de spesielle kravene til brukergrensesnitt hos mobile enheter.
 • Ha en dypere forståelse av utviklingsprosessen for en spesifikk mobilplattform.
 • Være i stand til å bruke et integrert utviklingsmiljø til å implementere enklere applikasjoner på mobile enheter.
 • Være i stand til å skaffe tilgang og benytte de forskjellige inputenhetene som kan bli funnet i mobile enheter.
 • Forstå den etiske og sosiale påvirkningen av mobile enheter på samfunnet
 • Utvikle en verdsettelse av potensialet for innovasjon innen mobile enheter, og påvirkningen dette kan ha på samfunnet.
 • Krysskompilere kode for minst to forskjellige mobile operativsystemer. Android, Phone8 eller iOS

Emnets temaer

Som felt endrer mobilsystemutvikling seg raskt. Derfor må temaene som dekkes være fleksible. I dette kurset inkluderer dette, men er ikke begrenset til:

 •  Begrensninger hos mobile enheter
 •  Programmering av designmønstre for mobile systemer
 •  Layout og UI for mobilskjerm
 •  Bruk av alternativ input brukergrensesnitt
 •  Sensorintegrasjon - GPS, accelerometer, tilt, magnetisk felt, kompass og kamera
 •  Signalprosessering.
 •  OpenGL ES - 3D grafikk på mobile enheter
 •  Administering av flere produkters SKU
 •  OS-spesifikke utviklingsspørsmål. iPhone, Android, og Phone8

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studenten vil få et overblikk over mobilutviklingsprosessen på en rekke enheter, men vil velge èn til dypstudie.  Noen mobile enheter vil være tilgjengelige for testing, men det vil være gunstig for studenten å ha tilgang til en personlig mobil enhet (for eksempel iOS som krever en apple computer, android 4.2-enhet eller høyere, Phone8)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • To oppgaver (2x20 %)
 • Skriftlig, avsluttende eksamen, 3 timer (60 %).

Den første oppgaven er en individuell oppgave som er fokusert på utviklingen av en enkel applikasjon med tilgang til både sensordata og internettressurser. Den andre oppgaven er et gruppeprosjekt som innebærer implementering av en ny applikasjon, slik som et spill, visuelt verktøy, medieproduksjonsapplikasjon eller produktivitetsverktøy. Oppgavene teller begge 20 % hver for seg og må begge bestås for at studenten skal kunne ta avsluttende eksamen, som teller 60 %. Gruppeprosjektet vil foregå på en mobilenhet etter studentenes valg.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Internal examiner, together with external examiner once every three years on the written exam, next time in 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen.

Læremidler

Web-ressurser fra Apple, Google, Microsoft og Nokia i tillegg til andre online tutorialsider.

Erstatter

IMT3661