Mobile Development Project
2013-2014 - IMT3672 - 5sp

Forutsetter bestått

 •  IMT1031 Grunnleggende programmering eller
 •  IMT1241 Grunnleggende programmering i Java (fra høsten 2013 erstattet av IMT1441 Programmering for web I)

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1292 Webdesign
 •  IMT3662 Mobilsystemutvikling (eller IMT3661) eller
 •  IMT2551 Grunnleggende mobile systemer

Forventet læringsutbytte

Emnets mål er å sørge for at studentene får erfaring med utvikling av mobilapplikasjoner. Prosjektet er et gruppeprosjekt hvor kommunikasjon og prosess er viktig. Mot slutten av prosjektet vil studenten ha:

 • Forbedret evnen til å arbeide i grupper og presentere resultatene av et prosjekt.
 • En dypere innsikt i hvordan å utvikle en mobil løsning til et definert problem.
 • Implementert en applikasjon på en mobil enhet som benytter flere sensorer og internett-tilgang.
 • Tilegnet seg erfaring innen brukertesting og iterativ utvikling.
 • En dypere forståelse av innovative løsninger på problemer ved bruk av mobil databehandling.  
 • Mulighet til å utvikle et prosjekt som kunne danne basis for entrepenøraktivitet innen mobilutvikling.

Emnets temaer

Studentene vil velge temaet for prosjektet i konsultasjon med veilederen. Veilederen vil avhenge av hvilken enhet studentene velger som sin fokusplattform. Enhetene som kan velges er:

 • Android-enheter
 • Apple iOS mobilenheter (iPad, iPhone og iPod)
 • MS Phone8

Etter å ha valgt plattform kan studentene foreslå et prosjekt eller velge fra listen gitt av veileder over forskningsprosjekter for hver enhet. 

Prosjektet er forventet å være innovativt og benytte egenskapene ved mobilenhetene som en integrert del av applikasjonen. Studentene vil være nødt til å begrunne hvorfor applikasjonen trenger å være en native applikasjon på enheten istedenfor en ren webtjeneste.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentene vil danne grupper på 2-4 medlemmer med en sterk oppfordring til å skape et tverrdisiplinært team av studenter fra programmering- og mediefokuserte program. Studentene vil motta kursveiledning fra kurskoordinatoren i tillegg til ekstra veiledning fra fakultetet som har erfaring innen den valgte plattformen. Gruppene forventes å levere regelmessige framdriftsrapporter og vil motta tilbakemelding på framdriften.

Vurderingsformer

Muntlig, gruppe
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

75% prosjekt og 25% muntlig presentasjon.

Studentene presenterer prosjektet på slutten av kurset. Begge delene av kurset må være fullført uavhengig av hverandre.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En blanding av interne og eksterne sensorer basert på de valgte prosjektene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ingen kontinuasjonseksamen for prosjektene.

Læremidler

Det er ingen lærebok for dette kurset. Web-baserte ressurser fra Apple, Google og Microsoft vil imidlertid utgjøre basisen for prosjektet, med ekstra tekstbøker og online ressurser tilgjengelig for hver plattform. 

Erstatter

IMT3671