Stormaskiner
2013-2014 - IMT3861 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2282 Operativsystemer
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Forklare konseptene bak stormaskinarkitektur, grunnleggende virkemåte for z/OS, samt anvendelsesområder for stormaskin.
 • Gjøre rede for hvordan filbehandling og programutførelse er konseptuelt forskjellig på stormaskiner i forhold til PC-rettede operativsystemer.

Ferdigheter:

 • Beherske JCL-språket.
 • Skrive og utføre batch-jobber på z/OS.
 • Utføre grunnleggende applikasjonsutvikling på z/OS.
 • Realisere enkle databaser på DB/2.
 • Realisere webapplikasjoner basert på WebSphere under z/OS.

Generell kompetanse:

 • Gjøre rede for hvordan høy tilgjengelighetssystemer som stormaskiner utfører viktige IT-funksjoner i samfunnet.

Emnets temaer

 • Stormaskinarkitektur
 • Høy tilgjengelighet
 • z/OS og z/OS-verktøy
 • Datasett og filer
 • JCL (Job Control Language)
 • Batch programmering
 • Applikasjonsutvikling på z/OS
 • Transaksjonshåndtering og databasesystemer på z/OS (DB2)
 • Applikasjonsservere på z/OS
 • Systemprogrammering, sikkerhet og nettverk på z/OS

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon i påfølgende semester

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk oppgave som er en skriftlig innlevering som består av en samling av praktiske laboratoriearbeider og teoretiske øvinger må være godkjent for adgang til eksamen.

Læremidler

IBM Redbooks. Introduction to the New Mainframe: z/OS Basics. Vervante, 2011.

Tilleggsartikler vil bli utdelt.

Supplerende opplysninger

Studentene må ha med egen laptop på alle forelesninger og øvinger.