Neste generasjons web-teknologier
2013-2014 - IMT4002 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk tekst

Erstatter

Deler av IMT4501 XML- og web-teknologier