Socio-technical Security Risk Modeling and Analysis 1
2013-2014 - IMT4152 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 2 timer

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Systems Thinking.System Dynamics:Managing Change and Complex . Kambiz. E. Maani, Robert Y. Cavana ,2 Ed Pearsons 2007.

Roadmap to Information Security, For IT and Infosec Managers, Michael E Whitman, Hervert J Mattord,, Course Technology 2011.

Related articles

Compendium.

Erstatter

IMT4481