Computational Forensics
2013-2014 - IMT4641 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon
 

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

None.

Læremidler

Se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon