Computational Image Processing
2013-2014 - IMT6131 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått