Matematikk for spillprogrammering
2013-2014 - REA2061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 REA1101 Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

 Etter fullført emne skal studentene ha kunnskapsbasert i

 •  Enkel matematisk logikk
 •  Graf søkealgoritmer
 •  Matematikk kreves for 3D-geometri
 •  Rollen som matematikk i spillutviklin

Ferdigheter i:

 • Opprette matriser for oversettelse, skala og rotasjon i 3D     
 • Løse motion avskjæring oppgaver
 • Opprette banen finne løsninger
 • Snu matematiske beskrivelser i programkoden

Generell kompetanse:

 • Forbedret generell logisk og matematisk resonnement
 • Løse og strenge beskrivelser av løsninger
 • Generell programmering evne

Emnets temaer

 • Logic
  • logiske oppgaver
  • Innføring i logikk språk
  • parametrisk logikk
 • Sannsynlighet og telling
 • A * og graf søk etter bane finne
 • Motion
  • Baner og enkel bevegelse
  • Motion prediksjon
 • 3D Math
  • Transformasjoner, homogene koordinater.
  • Transformasjoner i 3D-grafikk
  • komplekse tall
 • Parametrization av kurver, anvendt på strålesøkingsmetodikk og spline-funksjoner
 • Newtons metode for å finne nullgjennomgang
 • Differensialligninger og enkle numeriske løsninger
 • Rekursjonsrelasjoner og randomgeneratorer
 • Støyfunksjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Internal examiner, together with external examiner once every three years, next time in 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

 Inntil 5 obligatoriske innleveringer

Læremidler

 Utdelte kopier og notater