Digital modellering
2013-2014 - BIM1012 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha: 

 • Grunnleggende og praktisk kunnskap i 2D/3D-tegning, perspektivtegning
 • Gode ferdigheter i bruk og anvendelse av et utvalg systemer og BIM-programmer
 • Grunnleggende ferdigheter i dataflyt ved hjelp av standardiserte dataformater mellom ulik programvare
 • Innsikt og kompetanse i organisering og etablering av praktiske modeller, mht objektorienterte og/eller lagbaserte prinsipper

Emnets temaer

 • Tegningskonvensjoner og språk
 • 2D plantegning
 • 3D tegning og perspektiv
 • Intelligent tegning og modellering ved bruk av objektorientering og lagbasert modellering i programvare
 • Datafangst, etablering og importering av ulike BIM-prosjektdata
 • Prosjektsamarbeid, prosjektsamhandling inklusive digital dataflyt, samt kollisjonskontroll

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

3 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Besvarelser vurderes av emnelærer
 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor, neste gang høsten 2012

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

 • Eric Wing, 2010. Revit Architecture 2011. No experience Required, Sybex/Wiley
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Revit Architecture 2010: No Experience Required, Eric Wing, ISBN: 978-0-470-44722-2
 • Solibri modellkontroll og kvalitetssikring av 3D-modellerte bygninger og installasjoner Harald Selvær, ISBN: 978-82-8241-013-7
 • Revit Architecture 2010: No Experience Required, Eric Wing, ISBN: 978-0-470-44722-2
 • Solibri modellkontroll og kvalitetssikring av 3D-modellerte bygninger og installasjoner Harald Selvær, ISBN: 978-82-8241-013-7
 • Grethes Hus med Revit, Ingolf Sundfør, ISBN: 978-82-8241-012-0
 • Grethes Hus 1 øvelseshefte 1 av 6 ArchiCAD 13, Ingolf Sundfør, ISBN: 978-82-8241-005-2
 • Grethes Hus 2 øvelseshefte 2 av 6 ArchiCAD 13, Ingolf Sundfør, ISBN: 978-82-8241-006-9
 • Grethes Hus 3 øvelseshefte 3 av 6 ArchiCAD 13, Ingolf Sundfør, ISBN: 978-82-8241-007-6
 • Grethes Hus 4 utvendig arbeid, takløsninger + Ingolf Sundfør, ISBN: 978-82-8241-008-3
 • Tillegg og forklaringer til hefte 1-3 ArchiCAD 13 Grethes Hus 5 øvelseshefte 5 av 6 Interiør ArchiCAD 13, Ingolf Sundfør, ISBN: 978-82-8241-009-0
 • Grethes Hus 6 øvelseshefte 6 av 6 Interiør ArchiCAD 13, Ingolf Sundfør, ISBN: 978-82-8241-010-6
 • AutoCAD Civil 3D 2010. Procedures and Applications, Harry O. Ward, Nancy S. Orem, ISBN: 978-0-13-507166-3
 • Revit Architecture på norsk, Odd Sverre Kolstad ISBN: 978-82-05-40735-0
 • Construction Graphics. Practical Guide to Interpreting Working Drawings. 2nd  Edition, Keith. A. Bisharat, ISBN: 978-0-470-13750-5

Erstatter

BYG1281 Digital tegning og tegningsprinsipper