Termodynamikk og fuktlære for bygg
2013-2014 - BYG1361 - 3sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap :

  • Grunnleggende kunnskap om varme, varme- og fukttransport samt bygningsmaterialers varmeegenskaper

Ferdigheter :

  • Anvende aktuelle fysiske lover til grunnleggende varme- og fuktberegninger
  • Gjennomføre grunnleggende byggtekniske beregninger basert på de angitte lover

Emnets temaer

  • Fourirs lov (varmeledningsloven)
  • Stefan Boltzmanns lov (stråling)
  • Newtons kjølelov
  • Flicks lov for fukttransport
  • Darcys lov for væskestrøm i et porøst medium

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Digital test med automatisk retting, gjennomføres på HiG

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Testen blir rettet automatisk

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny prøve etter 3 uker

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Sears and Zemansky (2012). University Physics . Pearson.

Erstatter

Emnet er obligatorisk for Y-veistudenter som får innvilget fritak i emnet BYG1261 Byggteknikk.