Stål- og tre-konstruksjoner 5 stp
2013-2014 - BYG3071 - 5sp

Forutsetter bestått

 • BYG1062 - Mekanikk
 • BYG2042 - Statikk
 • BYG2052 - Konstruksjonslære 1
 • REA1042 - Matematikk 10
 • REA1022 - Kjemi og miljø
 • BYG1271 - Materiallære
 • BYG1261 - Byggteknikk
 • REA1051 - Matematikk 15
 • REA2041 - Fysikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha videregående kunnskap i dimensjonering av stål- og tre-konstruksjoner. Studentene skal kunne anvende konstruksjonsstandardene i dimensjoneringen.

Emnets temaer

Tema 1:  Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS-EN 1993-1-2, NS-EN 1992-1-5, NS-EN 1992-1-8
- Forbindelser - boltete og sveiste.
- Avstiving, Torsjonsknekking,
- Tverrsnittsklasse 4
- Dimensjonering for brannkrav.

Tema 2:  Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1, NS-EN 1995-1-2
- Forbindelser, Pulttak- og saltaks-bjelker, krumme limtre-bjelker,
- Avstivning. Utsparinger i limtrebjelker.
- Dimensjonering for brann.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Det gis veiledning på campus til oppsatte tider.

Emnet vil f.o.m. våren 2013 være tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student vil da stå fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. 

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 10 obligatoriske innleveringer hvorav 75% må være godkjent. 

Læremidler

 • Per Kr. Larsen, Stålkonstruksjoner, Tapir 2010
 • John Eie, Trekonstruksjoner, NKI 2010
 • Norske standarder som listet opp under "Emnets temaer".
 • Forelesningsnotater om stål- og trekonstruksjoner, utarbeidet av Harald Fallsen.

Erstatter

BYG3071F