Betongkonstruksjoner
2013-2014 - BYG3211 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG1063/2251 Mekanikk
 • BYG1261 Byggteknikk
 • BYG2221 Byggstatikk
 • TØL1001 Ingeniørrollen

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2201 Materialer og konstruksjoner
 • REA1141 Matematikk 1
 • BYG3281 Stål- og trekonstruksjoner

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kjennskap til hvordan bærekonstruksjonen for en bygning prosjekteres, og forstå hvordan skivevirkning oppnås med prefabrikerte betong-elementer.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne dimensjonere søyler, fundamenter, konsoller, støttemurer og dekker i plass-støpt betong ifølge Euro-standardene.

Emnets temaer

 • Betong-konstruksjoner ifølge NS-EN 1992-1-1: 2004+NA:2008
 • Plasstøpt: fundamenter, søyler, støttemur, konsoller, betongdekker
 • Generelt om prefabrikerte elementer
 • Avstivingsprinsipper for bygninger

Pedagogiske metoder

Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skriftlige/skrevne samt kalkulator, som ikke må kunne kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 5 øvinger hvorav 75% skal være godkjent.
 

Læremidler

 • Svein I. Sørensen, Betongkonstruksjoner, Tapir 2010.
 • Betongelementboken, Bind A, B og C.
 • Kompendium i Betongkonstruksjoner, Harald B. Fallsen, HiG.
 • NS-EN 1992-1-1: 2004+NA:2008 «Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger»

Erstatter

BYG3061 Konstruksjonslære 2 og BYG3201 Konstruksjonslære 3