Digital signalbehandling
2013-2014 - ELE3021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA2081 Matematikk 2 for elektro
 • ELE2111 Datatransmisjon
 • ELE1051 Elektronikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha gode kunnskaper på områdenr innen digital signalbehandling.

Kunnskap :

 • Kjenne til dataverktøy for beregning av digitale systemer
 • Kjenne z-transformasjon for beregning av digitale systemer
 • Kjenne til metoder for å omforme et signal fra analog til digital form og motsatt
 • Kjenne til metoder for komprimering av data
 • Kjenne til metoder for multirate signalbehandling

Ferdigheter:

 • Kunne regne med algoritmer for digital signalbehandling
 • Kunne bruke dataverktøy for konstruksjon og simulering av algoritmer for digital signalbehandling
 • Kunne konstruere systemer for digital signalbehandling
 • Kunne foreta komprimering av forskjellige typer data
 • Kunne Fourier analyse
 • Kunne konstruere og regne med forskjellige typer digitale filter

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Forstå de forskjellige algoritmene for digital signalbehandling og deres anvendelser
 • Anvendelse av dataverktøy til digital signalbehandling

Emnets temaer

 • Bruk av MATLAB
 •  Diskret tid signaler og systemer
 •  Z-transformasjonen
 •  Sampling
 •  Fourier analyse og Diskret Fourier Transform
 •  Cosinus transformen og JPEG
 •  Wavelets og kompresjon av signal
 •  Konstruksjon av FIR og IIR filtre
 •  Multirate signalbehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (teller 100%).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av én intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon. 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • John Haugan: Formler og tabeller
 • Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis 15 øvinger hvorav minst 10 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Kompendium.

Tilleggslitteratur:

 • E. C. Ifeachor and B. W. Jervis: Digital Signal Processing
 • B. Skalar: Digital Communications - Fundamentals and Applications