Verkstedteknisk Automatisering
2013-2014 - ELE3241 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere eller
  • ELE2141 Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
 - Kjenne til teorien rundt avansert automatisering.
 - Kjenne til bruk av PLS, bussystemer, produksjonsceller, industriroboter og dataintegrert produksjon.
 - Kjenne til forskjellige bussystemer brukt i automatiserte systemer.

Ferdigheter:
 - Kunne programmere PLS og industriroboter
 - Kunne bruke sensorer i automatiserte systemer
 - Kunne vurdere hvilke elementer som kan brukes til en automatisert produksjonscelle

Generell kompetanse:
 - Jobbe i samarbeid med andre studenter med prosjektarbeid
 - Drive labarbeid

Emnets temaer

-PLS
 -Allsidig programmering med Siemens CPU 222
 -Signalgivere / pådragsorganer

-lndustriroboten:
 -Styresystem
 -Programmering
 -Tilleggsutstyr ved produksjonsautomatisering
 -Prosjektering med robotinstallasjoner
 -Bussystemer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang i 2013/2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Skrive- og tegnesaker
Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

80% av øvingsoppgavene må være godkjent.
Antall oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Kompendie med øvingsoppgaver
System-manualer for PLS og Robot
Tilleggslitteratur oppgis ved semesterstart.